Massagehuset Halmstad Kraniosakral massage Halland

Behandlingar

Vägen till hälsa

Varje vuxen bär själv ansvaret för sin hälsa. Glöm ej att vi har den läkekraft vi behöver för varje slag av skada vi utsätter oss för. Konsten är att frilägga läkekraften. Ibland behöver vi hjälp med detta. Lyssna och lyd kroppens signaler. Den kommer att föra dig till OPTIMAL HÄLSA om du har TILLIT till din läkande förmåga och TÅLAMOD att invänta kroppens gensvar.

Massage har både förebyggande och rehabiliterande effekt. Både de fysiska och psykiska effekterna är positiva. Regelbunden massage håller smärta och trötthet i rygg  och nacke borta.
Läs mer om Klassisk Svensk Massage här >

KranioSakral Terapi är en mild behandlingsteknik där man framgångsrikt kan behandla besvär hos personer i alla åldrar och den syftar till att assistera kroppen till självläkning
Läs mer om KranioSakral Terapi här >

Revoving är en passiv stretch som syftar till att återskapa rörelse i en led. Läs mer om Revolving Stretch här >