Massagehuset Halmstad Kraniosakral massage Halland

Kraniosakral terapi

Vad är hälsa?

Hälsa är ett tillstånd av balans och harmoni i kropp och själ.
Många bär på effekter av händelser i livet, vilket gör att den självläkande mekanismen inom oss inte fungerar som den ska.
Problem i skelettet kan påverka hälsan på olika sätt och kraniosakral terapi innebär att arbeta med att återställa balansen  och harmonin i kroppen.

Vad arbetar man med?

I denna terapi arbetar man med ett slutet system med cirkulerande vätska. Det är en mild behandlingsteknik där man framgångsrikt kan behandla besvär hos personer i alla åldrar och den syftar till att assistera kroppen till självläkning.

Två av delarna som ingår i systemet har gett namn åt behandlingsmetoden: Kraniet och ett ben i slutet av ryggraden Sacrum. Idag finns kunskap och förståelse för hur man kan återställa spänningstillstånd i alla kroppsvävnader.

Kraniosakralterapi påverkar främstfem områden:

 • centrala nervsystemet
 • ryggmärgsvätskan
 • olika hinnor i hjärnan och ryggraden
 • kraniets ledstruktur
 • korsbenets rörelse i förhållande till höfterna

Hur går en behandling till?

Som ny kund får du redogöra för din sjukhistoria och vad du varit med om. Jag arbetar enbart med mina händer och med ett mycket lätt tryck mot kroppen. Detta för att kunna avläsa de små rörelser som åstadkoms av flödescyklerna och vävnadstörningar.
Som klient kan man få en känsla av värme, kyla eller  en lokal pulsation under terapeutens händer eller någon annanstans i kroppen.
Målet är att lindra de aktuella symtomen och förbättra hälsan i vävnaderna.

När är denna behandling ett alternativ?

 • Vid rygg- och nackbesvär ex. diskbråck, nackspärr etc.
 • Besvär med höfter
 • Kronisk smärta
 • Migrän , spänningshuvudvärk och tinnitus
 • Stressrelaterade problem såsom rastlöshet och oro
 • Trauma mot kroppen ex.whiplash,halkolyckor,ridolyckor
 • Kraftlöshet
 • Ischias
 • Hormonella problem (PMS, klimakterievallningar ,
 • Mag - tarmproblem

Reaktioner efter en behandling?

Ja, de flesta får reaktioner i form av trötthet, frusenhet och att de sjukdomssymtom som patienten söker för accentueras dvs visar sig starkare än vanligt. Detta  fenomen kallas för förstförsämring och är helt ofarligt och talar om att kroppens läkekraft har frilagts.
För att lättare kunna behålla en behandling rekomderar vi värme, vatten och vila.
Det bästa är bastubad eller varmt karbad, att drick rent källvatten utan kolsyra och vila från alltför ansträngande fysisk aktivitet och stress under de första dagarna.
OBS! Vissa personer mår dåligt av vin - och spritförtäring under de första dagarna efter behandlingen. Undvik detta!
Blanda inte olika behandlingsformer för nära i tiden. Det blir lätt kaos om den förra behandlingen ej är genomgången.
Fråga din terapeut!