Massagehuset Halmstad Kraniosakral massage Halland

Om KranioSakral Terapi

Bakgrund

KranioSakral behandling påverkar ryggmärgsvätskans rörelse och härstammar från osteopatin, läran om skelettet, som introducerades i slutet av 1800-talet av dr Andrew Still frå Kirksville , Missouri, USA.

Inledning

Rygmärgsvätskan omger och skyddar hjärna och ryggmärg dvs hela det centrala nervsystemet. Vätskan är belägen i utrymmet mellan hjärnhinnorna.
Som vid ebb och flod, ökar och minskar ryggmärgsvätskan sin volym mellan hjärnhinnorna i en långsam rytmisk rörelse, den sk primära andningen som ej får förväxlas med hjärtrytm och andning.
Genom kontinuerligt avflöde och periodisk produktion av vätskan, ökar och minskar vätskevolymen mellan hjärnhinnorna som en elastisk vattenballong med frekvens av 8 - 12 ggr / minut.
Liksom från hjärtat( som pumpar runt blodet i kroppen)pulserar även från ryggmärgsvätskan en rytmisk rörelse som fortplantar sig likt en våg på en vattenyta till hela det kraniosakrala systemet och slutligen till  hela kroppen.

Fysisk kropp

Vår fysiska kropp består av hud, muskler,skelett,senor,ligament,inre organ och vätskor(blod,galla,intracellulär och extracellulär vätska).
Vår fysiska kropp har till uppgift att ta hand om födan vi äter, vattnet vi dricker och luften vi andas in. Det behövs för att kroppen ska kunna bilda den energi som är livsnödvändig för att upprätthålla en god balans.
Vi vet att kroppen består av ca 8 biljoner celler och att det är cellerna som bygger upp vår kropp. Cellerna nybildas och byts hela tiden ut så att vi har en ständig nedbrytning och uppbyggnad av de flesta organsystem i kroppen.

Känslokropp

Om vi bär på negativt obearbetade känslor i vår kropp kan de utgöra grunden för sjukdomar senare i livet.
Negativa känslor har sitt ursprung i dåliga relationer eller i traumatiska händelser t.ex. olycksfall, våldshandlingar, skilsmässa, dödsfall, chock i födelsen eller under fostertiden.

Kroppens resurser

Kroppen arbetar hela tiden för att upprätthålla en god balans.Vår inre intelligens arbetar i riktning mot optimal hälsa.
Råkar du ut för en olyckshändelseoch gör dig illa i ett knä så sätter kroppen automatiskt igång en läkeprocess. Samma sak gäller vid förkylning, benbrott,och känslochock t.ex. skilsmässa, otrohet,missfall,förlust av barn, föräldrar eller andra nära anhöriga.
När kroppens resurser inte räcker till att läka knät eller en svår känslomässig upplevelse kapslas problemet in. Knäet får ett felaktigt mönster med sämre cirkulation och mister därmed sin rörelseförmåga.
Känslomässiga chocker lägger sig i hormonsystemet och påverkar alltid immunförsvaret. Vi kapsalr alltid in obearbetade negativa mönster i både fysisk, emotionell och mental kropp. Vår kropp är en historiebok som börjar ta form redan under fostertiden. En skada eller annat sjukdomssymtom har aldrig enbart en fysisk bakgrund. Det ligger alltid en negativ känslomässig upplevelse och/eller ett felaktigt mentalt mönster bakom.

Finstämd rytm

Behandlingen kräver en mycket hög sensibilitet, koncentration och goda kunskaper i anatomisk palpation. När man förstår den normala anatomin,ka man upptäcka tillstånd som är onormala.
Under behandlingen friläggs hjärn- och ryggmärgshinnor från kraniet ner till korsbenet(sacrum) med mycket små rörelser lätta tryck som skapar fria vägar för ryggmärgsvätskan. En skicklig terapeut måste ha känsla och talang för att kunna läsa av den subtila rytmen från ryggmärgsvätskan som ej får förväxlas medHJärtrytm och andning.
Behandlingen sker på kroppens egna villkor. Ingen manipulation används. Det är den kraniosakrala rörelsen i sig som är den läkande kraften