Massagehuset Halmstad Kraniosakral massage Halland

Revolving Stretch

Revoving är en passiv stretch som syftar till att återskapa rörelse i en led.
Bindväv som omsluter musklerna kan "dra ihop sig" och därmed påverka hur musklerna kan arbeta runt en led.
T.ex. kan smärta i ett knä bero på att en lårmuskel har blivit för kort.
Där kan revolving vara ett utmärkt instument att arbeta med.
Behandlingen upplevs som följsam, skön och djupverkande.