Massagehuset Halmstad Kraniosakral massage Halland

Medicinsk Qi Gong

Medicinsk QiGong är en egenvårdsmetod där man genom avslappning, naturlig andning, koncentration och naturliga rörelser tillför Qi (livsenergi) till hjärtat och kroppen.Det är en samordning av inre och yttre rörelser som ökar vår förmåga till självläkning och förbättrar kroppens funktioner. Qi Gong stimulerar och stärker muskler, leder, senor, nervbanor och cirkulation på ett naturligt sätt.

Varför träna QiGong?

 • För att förbättra allmänhälsan
 • Motverka stress och spänningar
 • Bättre blodcirkulation
 • Stärka immunförsvaret
 • Motverka åldrandeprocessen
 • Förbättra koncentration och inlärning
 • Främja kreativitet och psykiskt välbefinnande
 • Koordinera och balansera kropp och själ

Den Traditionella Kinesiska Medicinen (TKM) har sina rötter 5000 år tillbaka i tiden. De gamla kineserna klassificerade de inre organen och deras funktioner långt innan denna kunskap fanns här i väst. I TKM har man utarbetat ett medicinskt system som genomsyras av en helhetstanke  av att kropp och själ hör ihop och påverkar varandra.

Varför Biyun-metoden?
 • Den är enkel och naturlig att lära sig
 • Mjuka, långsamma rörelser
 • Tidigt goda hälsoeffekter
 • Kräver inte mycket utrymme och kan utövas var som helst
 • Naturlig andning
 • Speciellt utvald musik

Metoden passar dig som vill främja din hälsa och utveckla dina personliga resurser.
Dess grundare Fan Xiulan har studerat QiGong i över 40 år och är Auktoriserad QiGong-mästare av kinesiska hälsovårdsmyndigheterna, styrelseledamot i World Academic Society of Medical QiGong samt vice generalsekr. i Chinese Academic Society of  Medical QiGong .
Vill du veta mer om Biyun-metodens fortsättningskurser och dess grundare Fan Xiulan 
så gå in på Biyun.se eller gronadraken.se